Toets de mening van de huurders

Draagvlakmeting bij een renovatie met bewoners

Je bent een plan aan het maken voor de renovatie van een buurt of een woongebouw. Bewoners praten mee over de renovatie in een bewonerscommissie of een klankbordgroep. De samenwerking is goed en na een paar maanden overleg ligt er een renovatieplan waar zowel de woningcorporatie als de klankbordgroep achter staan.

Kun je dan efficient doorpakken en starten met de werkzaamheden? Nee! Er is een belangrijke stap die je nog moet zetten, en die volgens het huurrecht verplicht is bij een renovatie met bewoners: de draagvlakmeting!

Wij kunnen je adviseren hoe dit het beste kunt uitvoeren, met de grootste kans op draagvlak. Of als je geen tijd hebt, kunnen we de draagvlakmeting van A tot Z voor je organiseren. Klinkt dat interessant?

yellow and black round frame
Draagvlak ‘haal’je niet, draagvlak onstaat

Hoe krijg je draagvlak voor jouw renovatieproject met bewoners?

Om draagvlak bij een renovatie met huurders te laten ontstaan moet je al vroeg beginnen met participeren en communiceren: wat betekent het renovatieplan heel concreet voor een bewoner? Hoeveel overlast is er? Zijn er tijdelijke voorzieningen? Is er een huurverhoging? Hoe beter huurders een beeld hebben van de gevolgen van een renovatieplan, hoe groter de kans dat er draagvlak ontstaat. Geen tijd om het zelf te organiseren? Wij hebben ruime ervaring in het opzetten van een stappenplan voor het behalen van draagvlak bij renovatie (en sloop). We kunnen ook een onafhankelijke draagvlakmeting van A tot Z voor je uitvoeren, zodat de klankbordgroep of bewonerscommissie zeker weet dat het proces eerlijk verloopt.

Wat heb je nodig?
W

Bewonersbrochure

W

Informatiebijeenkomst

W

Huisbezoeken

W

Onafhankelijke meting

W

Advies over haalbaarheid

W

Quickscan van het renovatieplan

Wil je weten hoe groot het draagvlak is in een renovatie met bewoners?

Wij kunnen je draagvlakmeting voor je organiseren van A tot Z

Deskundig

Wij hebben uitgebreide kennis van de wetten en kaders die gelden bij de renovatie- en sloop van sociale huurwoningen. Die kennis passen wij al ruim 25 jaar in de praktijk toe in vele draagvlaktrajecten.

}

Flexibel

Wij zijn er op de momenten dat bewoners er ook zijn. Overdag, in de avonduren of in het weekend, onze agenda wordt geleid door het behalen van een maximale respons in de buurt.

Betrouwbaar

Wij bevragen op een toegankelijke manier de bewoners naar hun mening over het renovatieplan. Privacy is een belangrijk punt, we delen geen persoonlijke gegevens, wel het totale draagvlak.

Draagvlak ‘haal’je niet, draagvlak onstaat

Hoe krijg je draagvlak voor jouw renovatieproject met bewoners?

Om draagvlak bij een renovatie met huurders te laten ontstaan moet je al vroeg beginnen met participeren en communiceren: wat betekent het renovatieplan heel concreet voor een bewoner? Hoeveel overlast is er? Zijn er tijdelijke voorzieningen? Is er een huurverhoging? Hoe beter huurders een beeld hebben van de gevolgen van een renovatieplan, hoe groter de kans dat er draagvlak ontstaat. Geen tijd om het zelf te organiseren? Wij hebben ruime ervaring in het opzetten van een stappenplan voor het behalen van draagvlak bij renovatie (en sloop). We kunnen ook een onafhankelijke draagvlakmeting van A tot Z voor je uitvoeren, zodat de klankbordgroep of bewonerscommissie zeker weet dat het proces eerlijk verloopt.

Wat heb je nodig?
W

Bewonersbrochure

W

Informatiebijeenkomst

W

Huisbezoeken

W

Onafhankelijke meting

W

Advies over haalbaarheid

W

Quickscan renovatieplan

Blij dat er nu echt aandacht lijkt vanuit de corporatie. Met dit interview voel ik me echt serieus genomen en gehoord.

Bewoner

Renovatie Queridostraat, Bo-Ex

KOFFIE? Bellen is het snelst!

of Stuur een bericht

8 + 12 =