Woononderzoek: mening van èchte experts

Waardevolle informatie voor een positieve renovatie

Je bent een plan aan het maken voor de verbetering van een buurt of een woongebouw. Je hebt cijfers over leefbaarheid en onderhoud en talloze andere zaken bestudeerd. Maar hoe kom je er achter hoe het echt is om er te wonen? Wat de echte problemen zijn?

Vraag het de experts! Bewoners  van een buurt weten als geen ander wat de goede en slechte punten zijn, waarom ze er graag wonen of waarom ze het liefst vandaag nog willen verhuizen.

Wil je weten hoe bewoners hun woning of buurt waarderen? Wij onderzoeken dat voor je: online, telefonisch, op straat of in gesprek bij mensen thuis.

yellow and black round frame
Next-level bewonersonderzoek

Bouw aan draagvlak voor jouw renovatieproject

Woononderzoek, buurtonderzoek, woonwensenonderzoek, draagvlakonderzoek…. verschillende termen voor hetzelfde: het ophalen van de mening van bewoners. Over hun buurt, hun woning of een renovatieplan. Wij halen die mening op, online of op locatie. En we leveren niet alleen een rapport, maar adviseren je ook over hoe de resultaten van deze participatie een echte plek in jouw project krijgen. Inclusief een infographic of animatie. Zodat bewoners zien wat je met hun mening hebt gedaan, en ervaren dat er echt naar ze geluisterd is.

Toegankelijk

Wij gebruiken diverse tools om op een eenvoudige manier de mening van bewoners en gebruikers van een buurt te achterhalen. Online, schriftelijk of op locatie, het kan allemaal.

}

Flexibel

Wij zijn er op de momenten dat bewoners er ook zijn. Overdag, in de avonduren of in het weekend, onze agenda wordt geleid door het behalen van een maximale respons in de buurt.

Informatief

We brengen de resultaten beknopt, simpel en compleet in beeld. Perfecte input voor jouw renovatieproject, die makkelijk te delen is met bewoners en de klankbordgroep.

Blij dat er nu echt aandacht lijkt vanuit de corporatie. Met dit interview voel ik me echt serieus genomen en gehoord.

Bewoner

Renovatie Queridostraat, Bo-Ex

KOFFIE? Bellen is het snelst!

of Stuur een bericht

3 + 3 =