Veilig Verwarmen

door

Opdrachtgever: Portaal
Start project: 2020
Status: lopend
Rol Bureau Bewonerszaken: projectleider

Portaal heeft circa 1.000 woningen die verwarmd worden met een open verbrandingstoestel. Vanuit veiligheid en duurzaamheid is besloten om deze projectmatig te vervangen door een centrale verwarmingsinstallatie. 

De vraag

Het verzoek voor de vervanging van het open verbrandingstoestel is een woningverbetering met een huurverhoging. Daarom valt het volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 7) onder het Huurrecht. Portaal moet iedere bewoner een ‘redelijk voorstel’ doen, met daarin een heldere omschrijving van de werkzaamheden, de gevolgen voor bewoners en de huurverhoging. Daarnaast was er nog een extra uitdaging: de huurders van deze woningen hebben al een paar jaar eerder een vergelijkbaar verzoek gehad, en hebben daar niet of negatief op gereageerd.

Portaal heeft aan Bureau Bewonerszaken gevraagd om het bewonersproces en het communicatieplan vorm te geven en het project uit te voeren met een zo maximaal mogelijk resultaat.

De uitvoering

lalalala

KOFFIE? Bellen is het snelst!

of Stuur een bericht

15 + 12 =