In gesprek met bewoners
van de Prins6 in Leiden

Maart 2024

De Sleutels heeft 112 eengezinswoningen in de Prinsessenbuurt in Leiden. In januari 2024 heeft het bestuur van De Sleutels het besluit genomen om de woningen te slopen. Dit heeft geleid tot
reacties, zorgen en vragen van bewoners. De Sleutels heeft daarom Bureau Bewonerszaken gevraagd om bij bewoners op huisbezoek te gaan.

We hebben in twee weken tijd bij bijna 90 mensen in de Prinsessenbuurt thuis op de bank mogen zitten. Door de openheid van bewoners hebben we enorm veel informatie op kunnen halen, meer dan 500 reacties van bewoners zijn de basis voor dit verslag.

We willen alle bewoners bedanken die de tijd hebben genomen om ons thuis te ontvangen en daardoor hebben meegeholpen om deze huisbezoeken van waarde te maken.

Julianakade Prinsessenbuurt Leiden

Hoe hebben we contact gezocht met bewoners?

We hebben met 100 bewoners contact gezocht om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Hoe hebben we dat gedaan?

W

We waren aanwezig op de bijeenkomst van de gemeente op
7 februari 2024. Mensen konden hier met ons al een afspraak inplannen.

W

We hebben bewoners 3x op verschillende momenten en dagen gebeld.

W

We hebben aangebeld en kaartjes in de brievenbus gedaan als we mensen niet konden bereiken.

W

We hebben mensen van wie we een mailadres hadden en met wie we geen contact kregen de vragenlijst ook via de mail opgestuurd.

yellow and black round frame
Julianakade Prinsessenbuurt Leiden
De Sleutels gebruikt de uitkomsten van de gesprekken met bewoners om:
  • Te toetsen of het concept sociaal plan aansluit bij wat er leeft onder de huurders.
  • Antwoord te geven op de vragen, zorgen en opmerkingen uit de buurt.
  • De communicatie met bewoners te verbeteren.
  • De informatie op de websites van De Sleutels en (de gemeente Leiden) te verbeteren.

Resultaat van de gesprekken met bewoners

We hebben de meer dan 500 reacties van de huurders van de Prins6 samengevat in een verslag. Dit verslag is digitaal beschikbaar en kun je hier downloaden (klik op afbeelding of op de downloadknop).

Verslag Gesprekken met bewoners
Bijlage met alle reacties

Hoe nu verder in 2024?

De Sleutels gaat (samen met de gemeente Leiden) verder met het uitwerken van het concept sociaal plan met alle afspraken voor huurders en het ontwerp van het nieuwbouwplan in de Prins6. De Sleutels informeert binnenkort de huurders met antwoorden op vragen die uit de huisbezoeken zijn gekomen.