2e Buurtonderzoek Uilenburg

Januari 2024

Liander gaat het elektriciteitsstation aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in Amsterdam vernieuwen. Deze boodschap heeft eerder tot veel vragen en reacties geleid bij de buurt. Eind 2023 kwam Liander met uitgebreide informatie over de plannen voor het nieuwe elektriciteitsstation en drie mogelijke locatievarianten. Bureau Bewonerszaken polste in de buurt of de informatie duidelijk was en welke informatiebehoefte bewoners en ondernemers hebben.

119 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. In totaal zijn er meer dan 300 vragen en opmerkingen benoemd. Een mooi resultaat en waardevolle input voor Liander om weer in gesprek te gaan met de buurt!

Bureau Bewonerszaken deed begin 2023 een 1e buurtonderzoek op Uilenburg om alle vragen uit de buurt op te halen. Klik hier voor meer info over dit 1e onderzoek. 

yellow and black round frame

Wat hebben we gedaan?

Liander heeft tot nu toe 1333 adressen die hun nieuwsbrief ontvangen. Voor het tweede buurtonderzoek hebben we deze doelgroep aangehouden. We hebben op de volgende manieren het tweede buurtonderzoek onder de aandacht gebracht:

W

Vooraankondiging (mondeling) op de informatiebijeenkomst van Liander en de gemeente Amsterdam op 30 oktober 2023

W

Aankondigingsbrief van Liander met flyer van Bureau Bewonerszaken met een QR naar de online vragenlijst

W

Gesprekken met voorbijgangers om het belang van de vragenlijst te benadrukken

W

Poster op de gevel van het elektriciteitsstation met een QR naar de vragenlijst, kleine posters op plekken in de buurt

W

Bericht op de website van Liander

W

Twee herinneringsbrieven van Liander

yellow and black round frame
Liander gebruikt de uitkomsten van beide buurtonderzoeken om:
  • de communicatie met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te verbeteren
  • antwoord te geven op de vragen en opmerkingen uit de buurt
  • informatie van Liander en de gemeente Amsterdam te verbeteren
  • samen met de buurt en de architect het voorplein en het nieuwe gebouw te ontwerpen

Resultaat van het 2e buurtonderzoek

We hebben de reacties uit de buurt samengevat in een verslag. Dit verslag is digitaal beschikbaar en kun je hier downloaden (klik op afbeelding of op de downloadknop)

Verslag tweede buurtonderzoek
Bijlage met alle reacties

Hoe nu verder in 2024?

Liander ging samen met de gemeente Amsterdam verder met het onderzoek naar mogelijke locatievarianten en de uitwerking van de plannen voor de vernieuwing van het elektriciteitsstation. De resultaten van de twee buurtonderzoeken werden daarin meegenomen.

Liander informeerde de buurt hierover in een bijeenkomst op 14 mei 2024. Bureau Bewonerszaken polste bij de uitgang de reactie van bezoekers. De uitkomsten daarvan leest u hier.

Voor het verdere vervolg verwijzen wij u naar de website van Liander.