Gebiedsvisie Rivierenbuurt: presentatie aan de buurt

De gemeente Leiden, en woningcorporaties de Sleutels en Portaal hebben een toekomstplan gemaakt voor de Rivierenbuurt in Leiden: de gebiedsvisie. Bureau Bewonerszaken organiseerde namens de drie partijen in 2022 en 2023 de participatie met de buurt.

Op 21 juni 2023 organiseerden we een gespreksmiddag in Huis van de Buurt Matilo over de concept gebiedsvisie. Met de maquette en de première van de buurtfilm: hoe ziet de buurt er over 10 jaar uit? En als belangrijk gesprekspunt: hoe komen de 36 aanbevelingen van de buurt terug in de gebiedsvisie?

Meer weten over de stappen die in 2022 zijn gezet om te participeren over de gebiedsvisie Rivierenbuurt?

yellow and black round frame

Première van de buurtfilm

De concept gebiedsvisie is een dik document geworden. En ook best ingewikkeld. En dat is ook niet zo gek, want het is de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de Rivierenbuurt. Met deze leidraad gaan de gemeente en de woningcorporaties aan de slag met de vernieuwing van de buurt.

Daarom hebben we een buurtfilm gemaakt over de gebiedsvisie. Als een soort samenvatting van wat er op hoofdlijnen allemaal in de gebiedsvisie staat. Zodat ook de bewoners, ondernemers en andere mensen uit de buurt op een begrijpelijke manier kunnen horen wat de plannen zijn om hun buurt te vernieuwen. Tijdens de buurtmiddag was de première van de buurtfilm. Met popcorn!

36 aanbevelingen van de buurt

In totaal hebben bijna 600 mensen deelgenomen aan het participatietraject. Welke ideeën, kansen, zorgen en wensen heeft de buurt meegegeven voor de toekomst van de buurt? Dat waren er bijna 1200!

Wij hebben al deze reacties samengevat in 36 aanbevelingen van de buurt aan de gemeente, Portaal en de Sleutels. Veel van deze aanbevelingen hebben een plek gekregen in de concept gebiedsvisie.

Tijdens de buurtmiddag hingen er zes grote panelen. Hierop konden mensen per aanbeveling zien of deze is meegenomen in en wat er dan over in de gebiedsvisie staat.

Participatieverslag

Dit verslag is een samenvatting van het gehele
participatietraject dat doorlopen is tussen april 2022 t/m juni 2023 als input voor de concept Gebiedsvisie Rivierenbuurt. In totaal hebben bijna 600 mensen deelgenomen aan het participatietraject. Het verslag is een bijlage van de stukken die ter besluitvorming naar de Gemeenteraad gaan.

We bedanken onze opdrachtgevers: Gemeente
Leiden, Portaal en de Sleutels, en natuurlijk ook
iedereen die heeft bijgedragen uit de buurt aan
dit mooie resultaat!

Download hier het Participatieverslag

Hoe nu verder?

De concept gebiedsvsie Rivierenbuurt is het traject van besluitvorming ingegaan. Bewoners hebben kunnen reageren via DoeMeeLeiden. Hier staat ook de procedure van de planning en de stappen van de besluitvorming tot en met de Gemeenteraad van Leiden.

Heb je vragen of zorgen? De komende periode kun je het beste terecht bij Portaal of de Sleutels.