Participatie Rivierenbuurt

De gemeente Leiden, en woningcorporaties de Sleutels en Portaal maken een toekomstplan (gebiedsvisie) voor de Rivierenbuurt in Leiden. Bureau Bewonerszaken organiseerde de participatie met de buurt, namens de drie partijen.

Tijdens de meedenkmaand van 15 september tot 15 oktober 2022 gingen we samen de buurt in. We spraken bijna 500 personen over hun ideeën en wensen voor de vernieuwing van de buurt.

yellow and black round frame

Wat hebben we gedaan?

W

Samen met buurtvertegenwoordigers hebben we eerst een plan gemaakt voor de participatie en de communicatie.

W

In de meedenkmaand gingen we tijdens reeds bestaande, lokale activiteiten in gesprek met verschillende doelgroepen in de buurt. Kinderen, jongeren, huurders, omwonenden, ondernemers en bezoekers, iedereen deed mee!

W

Buurtinitiatief ‘Project Grensland, een cultuurhistorische ontwerpwedstrijd, was onderdeel van de meedenkmaand.

W

Buurtfeest met resultaten, workshops en de uitreiking van de prijs voor het meest inspirerende buurtontwerp.

W

We maakten gebruik van visuele en uitnodigende communicatie, zoals gesprekspanelen bij de knalgele aanschuiffiets.

yellow and black round frame
Video van Project Grensland

Cultuurhistorie als inspiratie voor de gebiedsvisie

Animatie met de kinderen van de BSO

Wat is jouw wens voor de nieuwe Rivierenbuurt?

Tips van jongeren uit Leiden

Hoe wordt de nieuwe Rivierenbuurt aantrekkelijk voor kinderen en jongeren?

Resultaat van de participatie

Tijdens het buurtfeest op 15 oktober hebben we al een tipje van de sluier opgelicht van alle meningen. Wil je lezen wat de 36 aanbevelingen zijn? En wil je meer weten over wat er door mensen is gezegd tijdens de meedenkmaand? We hebben alle resultaten samengevat in een zogenaamd participatieverslag. ‘Moeder Natuur’ is ook een belanghebbende in dit project, daarom delen we het verslag alleen digitaal. Zo besparen we op het gebruik van papier. Een papieren versie van het verslag ligt ook in het projecthuis van Portaal en de Sleutels op de Spaarnestraat 154 en in het Huis van de Buurt Matilo. Loop gerust binnen om er eens in te bladeren!

Download hier het Participatieverslag
Download hier alle
Individuele reacties
Download hier het Participatieplan

Hoe ging het verder?

Op 21 juni 2023 organiseerden we een gespreksmiddag in Huis van de Buurt Matilo over de concept gebiedsvisie. 

Wil je meer weten over het eindresultaat van het participatietraject voor de gebiedsvisie?