Buurtonderzoek Uilenburg

April 2023

Liander gaat het bestaande elektriciteitsstation (het onderstation) aan de Nieuwe Uilenburgerstraat vernieuwen. Deze boodschap heeft de afgelopen maanden tot veel vragen en reacties geleid bij de buurt. Daarom heeft Liander aan Bureau Bewonerszaken gevraagd om een buurtonderzoek te doen om te horen wat er leeft in de buurt.

215 mensen hebben hun stem laten horen over de vernieuwing van het onderstation. In totaal zijn er ruim 1000 vragen, zorgen, opmerkingen, ideeën en wensen genoemd door bewoners, ondernemers en dienstverleners in en om het Uilenburgereiland.

We hebben deze reacties samengevat in 12 overkoepelende thema’s die leven bij de buurt en 17 aanbevelingen over het ontwerp en de communicatie. Een mooi resultaat en een waardevolle input voor Liander om verder in gesprek te gaan met de buurt.

yellow and black round frame

Wat hebben we gedaan?

Liander heeft tot nu toe 1333 adressen die hun nieuwsbrief ontvangen. Voor het buurtonderzoek hebben we deze doelgroep aangehouden. We hebben op de volgende manieren het buurtonderzoek onder de aandacht gebracht:

W

Aankondiging- en herinneringsbrief vanuit Liander

W

Flyer van Bureau Bewonerszaken met uitleg en een QR naar de online vragenlijst

W

Gesprekken met voorbijgangers

W

Aanbelronde bij het aan het onderstation grenzende woongebouw.

W

Flyers bij Huis van de Buurt ‘De Boomspijker’ en OBS De Witte Olifant (als stembureau)

W

Poster op de gevel van het onderstation met uitleg en een QR naar de vragenlijst en kleine posters in de buurt.

W

Bericht op de website van Liander: https://www.liander.nl/uilenburg

W

Persoonlijk contact met vertegenwoordigers van
deze groepen: Stop Liander Uilenburg, enkele VvE’s en Vereniging Wonen voor Ouderen

yellow and black round frame
Liander gebruikt de uitkomsten van dit buurtonderzoek om:
  • de communicatie met bewoners en andere belanghebbenden te verbeteren
  • een bijeenkomst te organiseren om antwoord te geven op de reacties uit de buurt
  • de informatie op de website te verbeteren
  • de aanbevelingen over het voorplein en het gebouw mee te geven aan de ontwerper en de architect

Resultaat van het buurtonderzoek

We hebben de reacties uit de buurt samengevat in een verslag. Dit verslag is digitaal beschikbaar en kun je downloaden via onderstaande link. 

Download hier het verslag van het buurtonderzoek
Download hier de bijlage met alle
geanonimiseerde reacties

Vervolgstappen in 2023

Op basis van de resultaten van dit buurtonderzoek heeft Liander samen met de gemeente Amsterdam en de GGD in het najaar van 2023 een buurtbijeenkomst georganiseerd en zijn er informatiepakketten samengesteld. Hierna is een tweede buurtonderzoek uitgevoerd door Bureau Bewonerszaken, om te vragen aan de buurt wat zij vindt van de verstrekte informatie. Lees hier het verslag.