Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

door

Met de invoering van de Omgevingswet in Nederland ligt e focus op een integrale benadering van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Twee cruciale instrumenten binnen deze wet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hieronder lees je meer over het verschil tussen participatie bij een omgevingsvisie en een omgevingsplan. En er is ook een overeenkomst: participeer alleen als het ook waardevol is, want op wassen neus participatie zit niemand te wachten!

Omgevingsvisie

Dit is het lange termijn plan voor een gemeente, een wijk of een buurt. Dit noemen we ook wel een gebiedsvisie, stadsvisie, buurtvisie of iets in die trant. Het is een strategisch document waarin de gemeente haar ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving vastlegt. Participatie bij de omgevingsvisie is essentieel, en de Omgevingswet omschrijft kansen om daar succesvol in te zijn!

Vroegtijdige Participatie

Participatie begint in een vroeg stadium, voordat concrete plannen zijn gemaakt. Dit geeft burgers de mogelijkheid om hun ideeën en zorgen te delen voordat de koers is vastgesteld.

Informatieverschaffing

Transparante en begrijpelijke informatie over de visie moet beschikbaar zijn voor het publiek. Dit kan bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten, brochures of digitale platforms.

Lokale Dialoog

Gemeenten worden aangemoedigd om lokale dialogen te faciliteren. Hierbij worden niet alleen bewoners, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden betrokken.

Inspiratie vanuit de samenleving

Burgers worden aangemoedigd om met ideeën te komen en actief bij te dragen aan de vormgeving van de visie. Lokale initiatieven en creatieve voorstellen kunnen hierin een plek krijgen.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is meer gedetailleerd en specifiek. Het bevat regels over het gebruik van de fysieke leefomgeving, zoals bestemmingsplannen en bouwvoorschriften. Participatie bij het omgevingsplan ziet er iets anders uit dan bij een omgevingsvisie.

Concrete plannen

Bij het opstellen van concrete plannen, zoals nieuwe bouwprojecten of veranderingen in de openbare ruimte, moeten burgers worden betrokken. Dit gebeurt in een later stadium dan bij de omgevingsvisie.

Inzage en reactiemogelijkheden

Het omgevingsplan wordt ter inzage gelegd, en burgers krijgen de kans om hierop te reageren. Dit kan variëren van inspraakavonden tot online platforms waar men feedback kan achterlaten.

Specifieke Betrokkenheid

Bij het omgevingsplan is participatie specifieker en gericht op de concrete plannen die invloed hebben op directe omgeving. Denk hierbij aan de inrichting van een wijk of de bestemming van bepaalde percelen.

Maak participatie altijd waardvol

Het verschil tussen de participatie bij het maken van een omgevingsvisie en het omgevingsplan ligt in de mate van abstractie en concretisering. Participatie bij beide is echter van groot belang voor een succesvolle en gedragen ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om het informeren van burgers, maar om het actief betrekken bij de besluitvorming, of het nu gaat om langetermijnambities of concrete bouwplannen. Een goed participatieproces legt de basis voor een leefomgeving die echt aansluit bij de behoeften en wensen van de gemeenschap.

Gratis e-book

Drie belangrijkste wetten bij renovaties met bewoners

Download een compleet overzicht van de belangrijkste wetgeving en kaders die van toepassing zijn bij de renovatie (en sloop) van sociale huurwoningen. Zodat jij niet zelf alles hoeft uit te zoeken over de participatie en communicatie met huurders en bewonerscommissies. Wij hebben de meest relevante informatie in dit e-book voor je verzameld.

De perfecte leidraad voor een goede start van jouw renovatieproject!

Meer kennis in de participatiebieb:
Participatie in de Omgevingswet

Participatie in de Omgevingswet

Met de introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft de overheid een ambitieuze stap gezet richting een integrale en participatieve aanpak van ruimtelijke ordening. Zo wordt de betrokkenheid van burgers in besluitvormingsprocessen bevordert. Wat staat er in de...

Lees meer
Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en betaalbare woningen te bevorderen. De wet is...

Lees meer
Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Alles wat je moet weten over ... het Sociaal Statuut Leiden Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij een renovatie met bewoners in de gemeente Leiden? Ben je lid van een huurdersorganisatie, bewonerscommissie of een klankbordgroep? Wil je weten welke...

Lees meer
Wat staat er in de Overlegwet?

Wat staat er in de Overlegwet?

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOVV) gaat over de verplichtingen van verhuurders op het gebied van participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. De wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd. Het regelt de formele relatie tussen beide...

Lees meer