Wat staat er in de Overlegwet?

door

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOVV) gaat over de verplichtingen van verhuurders op het gebied van participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. De wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd. Het regelt de formele relatie tussen beide partijen. De wet bestaat sinds 1998 en is gewijzigd in 2015. Bij de renovatie (en sloop) van sociale huurwoningen is het een belangrijke leidraad voor het organiseren van het overleg met de huidige bewoners.

De Overlegwet beschrijft onder andere 4 rechten van huurders en hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld een bewonerscommissie of een overkoepelende huurdersorganisatie).

Informatierecht

Ten eerste: huurders hebben het recht om informatie te ontvangen van hun verhuurder. Dit geldt voor zowel huurdersorganisaties en bewonerscommissies als voor individuele huurders. Het informatierecht geldt bij wijzigingen in het beheer en/of beleid, dat direct invloed heeft op de woningen en/of de woonomgeving van huurders. Dus ook bij renovatie en sloop. Zodra een woningcorporatie start met het maken van een plan voor de renovatie van (sociale) huurwoningen, dan moeten de huurders hier zo spoedig mogelijk schriftelijk over geinformeerd worden.

Overlegrecht

Ten tweede: huurders(vertegenwoordigers) kunnen aan de verhuurder vragen om met hen te overleggen. Als de verhuurder van plan is een wijziging door te voeren in beleid of beheer, dan moet hij hierover met de huurdersvertegenwoordiging overleggen. In het geval van een projectmatige renovatie overlegt de woningcorporatie met de bewonerscommissie van het gebouw of project. Indien deze niet bestaat, kan de verhuurder ofwel met de huurdersorganisatie overleggen, ofwel een bewonerscommissie of klankbordgroep proberen op te richten.

Adviesrecht

Ten derde: huurdersvertegenwoordigers hebben adviesrecht. Dit houdt in dat zij gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies mogen geven aan de verhuurder over de voorgenomen beleid- en beheerkeuzes. Bij een renovatie- of sloopplan heeft de huurdersvertegenwoordiging van het gebouw of project het recht om advies uit te brengen over de voorgenomen plannen. Dit advies is zwaarwegend; de verhuurder mag er alleen met een goede schriftelijke motivatie van afwijken. Er gelden daarbij wettelijk vastgestelde reactietermijnen: de reactie op het advies moet binnen twee weken worden gegeven.

Agenderingsrecht

Ten vierde: huurdersvertegenwoordigers mogen onderwerpen op de overlegagenda zetten. Zowel huurdersvertegenwoordigers als de verhuurder hebben recht om één of meer deskundige(n) uit te nodigen om aan het overleg deel te nemen . Bij een projectmatige renovatie heeft de verhuurder periodiek overleg met de huurders(vertegenwoordigers). Beide partijen kunnen agendapunten aandragen en in overleg deskundigen laten aansluiten.

Gratis e-book

Drie belangrijkste wetten bij renovaties met bewoners

Download een compleet overzicht van de belangrijkste wetgeving en kaders die van toepassing zijn bij de renovatie (en sloop) van sociale huurwoningen. Zodat jij niet zelf alles hoeft uit te zoeken over de participatie en communicatie met huurders en bewonerscommissies. Wij hebben de meest relevante informatie in dit e-book voor je verzameld.

De perfecte leidraad voor een goede start van jouw renovatieproject!

Meer kennis in de participatiebieb:
Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet in Nederland ligt e focus op een integrale benadering van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Twee cruciale instrumenten binnen deze wet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hieronder lees je meer over het verschil tussen...

Lees meer
Participatie in de Omgevingswet

Participatie in de Omgevingswet

Met de introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft de overheid een ambitieuze stap gezet richting een integrale en participatieve aanpak van ruimtelijke ordening. Zo wordt de betrokkenheid van burgers in besluitvormingsprocessen bevordert. Wat staat er in de...

Lees meer
Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en betaalbare woningen te bevorderen. De wet is...

Lees meer
Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Alles wat je moet weten over ... het Sociaal Statuut Leiden Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij een renovatie met bewoners in de gemeente Leiden? Ben je lid van een huurdersorganisatie, bewonerscommissie of een klankbordgroep? Wil je weten welke...

Lees meer