Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

door

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en betaalbare woningen te bevorderen. De wet is sindsdien 5 keer herzien. De meest recente Woningwet trad op 1 januari 2022 in werking. Deze wet focust opnieuw op de kerntaak van woningcorporaties: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. 

In dit artikel lees je meer over wat er in de Woningwet staat over renovaties. Aedes, de vereniging van woningcorporaties, heeft een uitgebreid dossier over alles wat er in de Woningwet staat. Dat kun je hier vinden. Of bekijk een van de onderstaande filmpjes die zij hebben gemaakt.

Wat staat er in de Woningwet over renovaties?

Niet zoveel. De Woningwet behandelt niet specifiek de renovatie van woningen en gebouwen. Er is 1 artikel dat in ieder geval van belang is voor woningcorporaties die een woongebouw renoveren: artikel 55b. Hierin staat de verplichting om een reglement op te stellen over het: “slopen en het treffen van ingrijpende voorzieningen aan haar woongelegenheden en de betrokkenheid van de bewoners van die woongelegenheden daarbij en de bijdragen, bedoeld in de artikelen 220 lid 5 en 275 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarin in elk geval de hoogte van die bijdragen wordt bepaald”.

Wat staat er in zo een algemeen reglement?

In zo een reglement staan alle algemene afspraken en regelingen over de positie van bewoners die te maken krijgen met renovatie van hun woning (waaronder sloop). In de praktijk worden verschillende termen gebruikt voor dit verplichte reglement: Sociaal Reglement, Sociaal Statuut of Algemeen Sociaal Plan etc.

De wet stelt geen eisen aan de inhoud van dit reglement (behalve het opnemen van afspraken over de hoogte van eventuele verhuis- en inrichtingskosten). Dat is een bewuste keuze, aangezien de context waarbinnen renovatie plaatsvindt per stad of regio kan verschillen. De Woningwet schrijft dan ook voor dat de woningcorporatie over het reglement moet overleggen met hun huurdersorganisatie en de gemeente(n) in het werkgebied (artikel 55b lid 2).

Het voorgeschreven overleg wil niet zeggen dat gemeente en/of de huurdersorganisatie instemmingsrecht hebben en zonder hun medewerking geen reglement tot stand kan komen. Tenminste, dit is niet in de wet omschreven. In de praktijk streven woningcorporaties er wel naar om een gedragen reglement op te stellen dat door de drie partijen is vastgesteld.

Wat is het doel van een algemeen reglement bij renovatie (en sloop)?

Dat bepaal je als corporatie zelf, het liefst samen met de huurdersorganisatie. Je kunt denken aan:

  • een goede positie van de huurder tijdens de planvorming en de uitvoering van een renovatie
  • duidelijkheid over rechten van en plichten van huurders en de woningcorporatie
  • dezelfde rechten en plichten voor alle huurders van de woningcorporatie bij verschillende renovatie- en sloopprojecten
  • op peil houden van de leefbaarheid in het gebouw en de directe omgeving tijdens de uitvoering van een renovatie

Gratis e-book

Drie belangrijkste wetten bij renovaties met bewoners

Download een compleet overzicht van de belangrijkste wetgeving en kaders die van toepassing zijn bij de renovatie (en sloop) van sociale huurwoningen. Zodat jij niet zelf alles hoeft uit te zoeken over de participatie en communicatie met huurders en bewonerscommissies. Wij hebben de meest relevante informatie in dit e-book voor je verzameld.

De perfecte leidraad voor een goede start van jouw renovatieproject!

Meer kennis in de renovatiebieb:
Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet in Nederland ligt e focus op een integrale benadering van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Twee cruciale instrumenten binnen deze wet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hieronder lees je meer over het verschil tussen...

Lees meer
Participatie in de Omgevingswet

Participatie in de Omgevingswet

Met de introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft de overheid een ambitieuze stap gezet richting een integrale en participatieve aanpak van ruimtelijke ordening. Zo wordt de betrokkenheid van burgers in besluitvormingsprocessen bevordert. Wat staat er in de...

Lees meer
Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Alles wat je moet weten over ... het Sociaal Statuut Leiden Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij een renovatie met bewoners in de gemeente Leiden? Ben je lid van een huurdersorganisatie, bewonerscommissie of een klankbordgroep? Wil je weten welke...

Lees meer
Wat staat er in de Overlegwet?

Wat staat er in de Overlegwet?

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOVV) gaat over de verplichtingen van verhuurders op het gebied van participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. De wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd. Het regelt de formele relatie tussen beide...

Lees meer