Wat is het Sociaal Statuut Leiden

door

Alles wat je moet weten over …
het Sociaal Statuut Leiden

 • Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij een renovatie met bewoners in de gemeente Leiden?
 • Ben je lid van een huurdersorganisatie, bewonerscommissie of een klankbordgroep?
 • Wil je weten welke regels en afspraken er gelden voor Leidse renovatieprojecten?

Dan moet je zeker het Sociaal Statuut Leiden kennen!

Hierin staan afspraken die gemaakt zijn door drie Leidse woningcorporaties, samen met hun huurdersorganisaties en de gemeente Leiden. Die afspraken gelden bij renovaties met bewoners. Onder renovaties wordt zowel woningverbetering als sloop verstaan. Daarnaast staan er ook afspraken in die gelden bij groot onderhoud. De Leidse woningcorporaties zijn Portaal, de Sleutels en Ons Doel.

Waarom is er een Leids Sociaal Statuut?

In de gemeente Leiden worden veel sociale huurwoningen gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit komt ten eerste omdat er een grote opgave is in het verbeteren van de energiezuinigheid van woningen. Zo willen de Leidse woningcorporaties bijdragen aan de gewenste verduurzaming van woningen in heel Nederland. Ten tweede omdat er een groot tekort is aan woningen, en er wordt gekeken op welke plekken woningen die niet meer te renoveren zijn, kunnen worden vervangen door een groter aantal duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen.

Het Sociaal Statuut bevat afspraken die als leidraad dienen voor deze verbetering van het woningbezit in Leiden. Er worden twee doelen in genoemd:

 • Het versterken van de positie van de individuele huurders bij ingrijpende werkzaamheden aan hun woning
 • De processen rondom renovatie (waaronder sloop) van sociale huurwoningen soepeler te laten verlopen voor huurders en de woningcorporatie.

Er zijn al heel veel wetten over renoveren met bewoners, is een Sociaal Statuut dan niet een beetje dubbelop?

In de wet staan grotendeels algemene afspraken. Dit laat juist ruimte om op gemeentelijk niveau aanvullende afspraken met elkaar te maken. Dat is fijn, want wat lokaal nodig is kan in een dorp in Limburg anders zijn dan in een stad als Leiden.

De Leidse afspraken tussen corporaties en huurdersorganisaties zijn zo een aanvulling op de wet. Het kan dubbelop overkomen, maar toch is er een duidelijk verschil. Veel afspraken in het Sociaal Statuut zijn er om duidelijk te maken hoe een Leidse corporatie de huurders betrekt bij het maken van een renovatieplan. Dus in de wet staat dat je in overleg moet gaan en in het Sociaal Statuut staat concreet uitgewerkt hoe je dat gaat doen.

Wat staat er concreet in de Leidse afspraken bij renovatie?

In het tweede hoofdstuk staat een uitvoerige beschrijving van hoe het participatie- en communicatieproces bij een renovatie- of sloopproject moet verlopen. Dit is een concrete uitwerking van de Overlegwet. Je vindt hier onder andere antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is het verschil tussen een huurdersorganisatie, een bewonerscommissie en een klankbordgroep?
 • Hoe organiseer je een draagvlakmeting?
 • Met welke communicatiemiddelen worden bewoners ge├»nformeerd over de plannen?

Het derde, vierde en vijfde hoofdstuk gaan over de afspraken die gelden bij:

 • groot onderhoud
 • renovatie met behoud van huurovereenkomst
 • renovatie zonder behoud van huurovereenkomst

Gratis e-book

Drie belangrijkste wetten bij renovaties met bewoners

Download een compleet overzicht van de belangrijkste wetgeving en kaders die van toepassing zijn bij de renovatie (en sloop) van sociale huurwoningen. Zodat jij niet zelf alles hoeft uit te zoeken over de participatie en communicatie met huurders en bewonerscommissies. Wij hebben de meest relevante informatie in dit e-book voor je verzameld.

De perfecte leidraad voor een goede start van jouw renovatieproject!

Meer blogs:
Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Participatie: omgevingsvisie en omgevingsplan

Met de invoering van de Omgevingswet in Nederland ligt e focus op een integrale benadering van ruimtelijke ordening en leefomgeving. Twee cruciale instrumenten binnen deze wet zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hieronder lees je meer over het verschil tussen...

Lees meer
Participatie in de Omgevingswet

Participatie in de Omgevingswet

Met de introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft de overheid een ambitieuze stap gezet richting een integrale en participatieve aanpak van ruimtelijke ordening. Zo wordt de betrokkenheid van burgers in besluitvormingsprocessen bevordert. Wat staat er in de...

Lees meer
Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en betaalbare woningen te bevorderen. De wet is...

Lees meer
Wat staat er in de Overlegwet?

Wat staat er in de Overlegwet?

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOVV) gaat over de verplichtingen van verhuurders op het gebied van participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. De wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd. Het regelt de formele relatie tussen beide...

Lees meer