Prevalueren: leer van andere renovaties

door

Evalueren aan het eind van een project? Nee, aan het begin! En natuurlijk aan het eind. Maar ook aan het begin! Prevalueren dus.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Duik daarom niet meteen de inhoud in, maar bereid de start van je renovatieproject met bewoners goed voor. 

Ontdek de waarde van een goede voorbereiding voor jouw renovatieproject

Wat is de waarde van prevalueren?

Het is de beste raadgever over hoe een renovatie in de praktijk kan verlopen!

Want als er iets is dat wij hebben geleerd in 25 jaar ervaring met renovatieprojecten: de kans dat het anders loopt dan bedacht is vele malen groter dan de kans dat alles volgens plan verloopt. Keukens die te laat geleverd worden, een winter met vorst, een politieke switch, een draagvlakmeting die niet gehaald wordt.

Je kunt er soms weinig aan doen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Door te prevalueren kun je  vooraf bedenken wat de juiste keuzes zijn als zich onverwachte situaties voordoen. Zo kun je successen uit het verleden toepassen op jouw project!

Helaas! Er bestaat geen gouden formule voor het optimale renovatieproject.

Er is wel een flatgebouw vol met voorbeelden van succesvolle en van minder succesvolle renovaties waar je van kunt leren. Gebruik die waardevolle kennis!

Door een prevaluatie te organiseren over lopende en afgeronde projecten. Wat ging er goed? Wat ging er mis en waarom? Hoe kun je deze tips in jouw renovatieproject gebruiken?

Wil je een prevaluatie organiseren?

Handig! Wij hebben een werkboek voor je gemaakt met tips om te prevalueren. Met dit werkboek organiseer je in 7 simpele stappen een waardevolle prevaluatie voor jouw renovatieproject met bewoners.

Meer blogs:
Participatie in de Omgevingswet

Participatie in de Omgevingswet

Met de introductie van de Omgevingswet in Nederland heeft de overheid een ambitieuze stap gezet richting een integrale en participatieve aanpak van ruimtelijke ordening. Zo wordt de betrokkenheid van burgers in besluitvormingsprocessen bevordert. Wat staat er in de...

Lees meer
Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

Wat staat er in de Woningwet over renovatie?

De eerste Woningwet dateert uit 1901. Het was (en is dat wereldwijd gezien nog steeds) een vrij unieke en sociale wet. Het doel was om de verhuur van slechte en ongezonde woningen moeilijk te maken en de bouw van goede en betaalbare woningen te bevorderen. De wet is...

Lees meer
Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Wat is het Sociaal Statuut Leiden

Alles wat je moet weten over ... het Sociaal Statuut Leiden Werk je bij een woningcorporatie en ben je betrokken bij een renovatie met bewoners in de gemeente Leiden? Ben je lid van een huurdersorganisatie, bewonerscommissie of een klankbordgroep? Wil je weten welke...

Lees meer
Wat staat er in de Overlegwet?

Wat staat er in de Overlegwet?

De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOVV) gaat over de verplichtingen van verhuurders op het gebied van participatie en communicatie met huurders en hun vertegenwoordigers. De wet wordt ook wel de Overlegwet genoemd. Het regelt de formele relatie tussen beide...

Lees meer